De Heer Arjan Blokland ,een hoogleraar aan de Universiteit van Leiden ,doet alweer een tijdje verwoede pogingen om de motor clubs in een bepaalde hoek te drukken.

Hij doet dit met ongelijke kansen ,(het zogenaamde equality of arms , het gelijkheidsbeginsel ingebakken in de E.H.R.V.M. oftewel de Europese Rechten van de Mens te Straatsburg,negerend en omzeilend) .

Deze ex-agent ,met zijn ingangetjes bij zijn ex-collegas ,heeft onderzoeken gedaan naar motor clubs ,en daar onjuiste en misleidende conclusies aan verbonden .

Zo onjuiste en misleidend ,dat er nu de motor clubs ,en de motor clubleden van verschillende clubs op één hoop geveegd worden alszijnde 80 % bestaand uit criminelen.

Nu dan daarna plaatst hij een stukje ,waarin hij zegt dat de mc’s niet zomaar te verbieden zijn .

Pas als de werkzaamheid van een bestuur crimineel zou zijn ben je als club of eigenlijk chapter te verbieden.

Zijn pleidooi met dubbele bodem lijkt meer op een smeekbede om de wet verder aan te passen of de grondwet te negeren om de motor clubs alsnog de nek om te draaien .indien dit niet lukt op de conventionele manier.

Zin steekproefgewijze onderzoek , en de daaruit voortvloeiende resultaten ,is ronduit misleidend ,onjuist ,smaaduleus ,grievend ,en lasterlijk te noemen.

Er zijn verschillende soorten hoogleraren in Nederland ,sommigen zijn emiritus , en sommige zijn indereetdus,

En Blokland is van de categorie indereetdus !

Toen hij zijn symposium wilde houden in Leiden vorig jaar ,en daar begenadigd intelligent Nederland voor uitgenodigd was , en er lucht van werdt vernomen dat er advocaten van een motorclub aanwezig zouden zijn ,die zelfs spreektijd zouden gaan nemen ,werdt op stel en sprong de locatie veranderd ,en de desbetreffende advocaten buiten de deur gehouden .

Dan behoor je dus echt in de categorie INDEREETDUS als hoogleraar zijnde.

Hier zijn de laatste woorden nog niet over gesproken ,want de gehele Saga over motor clubs is nog volop in beweging .

Ik zal ook nog verdere bevindingen van INDEREETDUS hoogleraren te gaan plaatsen hier in kijkophetrijk ,teneinde zichtbaar te maken welke ‘hoogleraren’zich met het zelfde doel voor ogen inzetten om de motor clubs in Nederland met man en muis te doen vergaan .

Er staat er nog één op mijn netvlies ,en dat is de heer Slobbe ,van de Nationale politie,(hoe kan het ook anders),die hoogleraar is aan de Radbout (Rat bout) Universiteit te Nijmegen .Een behoorlijk eng figuur ,die bijna kwijlend zijn verhaal doet voor camera’s in een interview in 2011 0f 2012 ,met de onjuiste beschuldiging dat er een Oorlog aan de gang zou zijn tussen Hells Angels vs Satudarah.Slobbe ,óók een INDEREETDUS hoogleraar met dubbele agenda.

In een volgend stukje zal ik wat aandacht aan deze Slobbe besteden ,met wat interview materiaal bij ,om na te kijken .

Respect voor Hoogleraren ,die het wél eerlijk spelen ,en zich niet laten beïnvloeden door enige sturing vanuit het Justitiéle en ministerieële of politieke wereldje !

Tot Gauw ;

Vele Groeten

JOHN GOOD .