It giet oan!


Zo de Nederlandse staat gaat zich van de week weer proberen te ‘ontdoen’ van een Staatsondermijnende keiharde ‘criminele organisatie’. In een steekwagen vol met proza gevulde ordners gaat het OM voor de zoveelste keer frontaal in de aanval. Tegen ons, maar indirect tegen de vrijheid van vereniging en vergadering. Een verworven grondrecht dat men op basis van dubieuze redenen ons wil ontnemen.

Waar eerder pogingen via het strafrecht stranden,  nu een hernieuwde poging. En deze keer via het civiel recht. Maar op meerdere rechtsfronten worden we belaagd. Want voor de ‘vijanden’ van de BV Nederland schuwt men geen enkel middel. Waar in Amsterdam een burgeroorlog lijkt uitgebroken met vrijwel iedere nacht aanslagen met explosieven moet de overheid haar ‘ballen’ tonen. Terwijl ze zelf weten de strijd allang verloren te hebben. En regeren kansparels zonder enige adequate vorm van repressie.

Het was de voorman van de salonsocialisten Lodewijk Asscher die met zijn imago reparateur aanschoof bij De Wereld Draait Door. En een van de partijspeerpunten is het middels wetgeving aanpakken van de motorbendes. Les een in het handboek imagomanagement: de aandacht verleggen van de werkelijke problemen. Dus geen aandacht voor de roofbouw op ze zorg, de pensioenen, de mislukking van de integratie en het grote stedenbeleid. Allemaal sociaal politieke vraagstukken waar de PVDA zich ooit hard voor maakte. Maar decennia lang heeft verkwanseld. En inmiddels is verworden tot een marginale speler. En dan nu de ‘hardliner’ spelen door deze symboolpolitiek? Pak die twee Nationaliteiten maar eens aan Lodewijk! Ach ja Ascher…..ook een betrouwbare naam als het gaat om een rechte rug en principes. Was het niet jouw opa Lodewijk die als voorzitter van de Joodsche Raad bepaalde wie er naar de vernietigingskampen ging? Als eerste was hij erbij om je eigen hachje te redden.

Maar goed de structurele Intimidatie van bedrijven, instellingen enz. Kijk we zijn de afgelopen jaren wel gewend. En hebben al veel gezien. Via jeugdzorg, via werkgevers enz. Alles is kennelijk geoorloofd in deze rechtsstaat. Wij noemen dat achterbaks en vuig hun noemen dat ‘waarschuwen dat u te maken heeft met niets ontziende criminelen’. Als we dan vragen om dat inhoudelijk te onderbouwen geeft men niet thuis. En ja dat is hoe ‘ze rollen’ bij het OM tegenwoordig. Elke doel heiligt de middelen. Het persoonlijk kapot maken van mensen en gezinnen alleen om het feit dat je lid bent van een motorclub. Over de grenzen bij duistere regimes noemen ze dat politieke gevangen. En in feite zijn wij dat ook. Formeel gegijzeld, beschimpt en besmet zonder proces.

Kijk want ons sinds 1948 in het zadel houd is dat wij ergens in geloven, en ergens voor staan. Bij ons komt je niks aanwaaien, of is het te koop. Dat ergert ook de Staat. Want ondanks de dagelijkse repressieve maatregelen zijn wij mannen van stavast. Opgeven is er niet bij. Never ever! Nu in de dagen voor het proces laat het OM zich weer van haar ‘beste kant’ zien. Zal niet teveel ingaan op details maar het is werkelijk weerzinwekkend en ziek. Maar ook dat komt niet als een verassing. We rekenen op alle scenario’s.

Wat mij werkelijk zorgen baart is het totale gebrek aan verzet in de maatschappij. Als konijnen kijkend in de lamp van de jager wachten we af te worden afgeschoten. Zolang het maar niet aan mijn deur is zal het me jeuken…maar morgen staan ze aan jouw deur. Nog een paar jaar en alles wat je post online gaat naar een toezichthouder die je aanspreekt op je gedrag. Net als je uitspraken in het openbaar. Want er is geen ruimte voor tegenspraak, voor hen die het niet meer pikken. Die worden sociaal geïsoleerd en monddood gemaakt.

Het is een ieder vrij te leven zoals je wilt. Maar kom niet janken als we nog meer verworden zijn tot slaven van de Staat. Deze vrijheid is niet dat wat het lijkt. De maatregelen tegen ‘terroristen’ worden dankbaar gebruikt om nog meer toezicht, wetten en regels. Echter, zo leert de geschiedenis ons, er was altijd een klein maar dapper dorpje die zich niet liet knechten of sturen. Wij zijn dat dorpje in een verdwaald land. En ja liever rechtop staan naar de kolere dan op mijn knieën dit alles ondergaan. Het is dat gevoel van onrecht dat ons drijft.

Well I won't back down, no I won't back down

You can stand me up at the gates of hell

But I won't back down


Arie Luctor Et Emergo

Johnny Cash

"I Won't Back Down"

Well I won't back down, no I won't back down
You can stand me up at the gates of hell
But I won't back down

Gonna stand my ground, won't be turned around
And I'll keep this world from draggin' me down
Gonna stand my ground and I won't back down

Hey baby, there ain't no easy way out
Hey I will stand my ground and I won't back down

Well I know what's right, I got just one life
In a world that keeps on pushin' me around
But I stand my ground and I won't back down

Hey baby, there ain't no easy way out
Hey I will stand my ground and I won't back down
No I won't back down.