Over ondermijning


"5.4 Vrijplaatsen Een vrijplaats omvat personen of locaties die zich hebben onttrokken aan de gemeenschappelijke afspraken die in een samenleving gemaakt worden.94 Voor de aanpak van vrijplaatsen wordt intensief samengewerkt door verschillende overheidsdienstenpartners voor een integrale handhaving. Dit integraal handhaven zorgt voor: • efficiënt werken door gezamenlijke uitwisseling van informatie. • een preventief kader waardoor de verschillende diensten hun maatregelen kunnen nemen. • een specifieke aanpak van de te benoemen vrijplaatsen. Er is een veelvoud van vrijplaatsen aan te geven, met uiteenlopende voorbeelden zoals woonwagencentra, illegale casino’s, prostitutiesector, hennepkwekerijen, moskeeën, criminele industrieterreinen (o.a. Westpoort), illegale uitzendbureaus, achterstandswijken of de Hells Angels. Ook een volledig legale branche zoals de belwinkels kan een voorbeeld zijn van een vrijplaats. Hier worden regelmatig van diefstal afkomstige telefoons verkocht en er is geen registratie van de goederen. Omdat in dit rapport puur uitgegaan wordt van de definitie van vrijplaats wordt een bredere verzameling gebruikt dan zoals in het vrijplaatsenconvenant staat. 5.4.1 Hells Angels Amsterdamse voorbeeld: De ontruiming van bedrijfsterrein Wenckebachweg is een voorbeeld waarbij het bestuur van Amsterdam een opvallende rol speelt. Alle bedrijven, maar ook het tot nog toe gedoogd clubhuis van de Hells Angels, moeten nu weg. In een Bibo-procedure heeft de gemeente de verlenging van de bouwvergunning van het clubhuis geweigerd, en is zij recent door de rechter in het gelijk gesteld waar het gaat om het ongedaan maken van het steeds verder uitdijen van het terrein rondom het clubhuis. Hiermee is door het bestuur van Amster"

Fragment uit Over Ondermijning_2edruk_bew. Amsterdam Chiu Man. pdf.pdf.