Bron: Brabants dagblad/Rene van der Lee:

Advocaten: ‘De ondermijning van Brabant is een pr-verhaal’

TILBURG - Wordt de Brabantse samenleving aangevreten door schatrijke drugscriminelen? De drie Brabantse advocaten Bert de Rooij, Erik Thomas en Geoffrey Woodrow geloven er niet in. De overheid (politie, justitie, burgemeesters) strooien al die alarmerende verhalen vooral in het rond om hun eigen problemen te verhullen, zeggen de drie in een rondetafelgesprek.

Gepokt en gemazeld zijn ze, de drie Brabantse advocaten die deze middag bijeenkomen in het Tilburgse theater De Nieuwe Vorst. Normaal is hier de verbeelding aan de macht, maar Erik Thomas, Geoffrey Woodrow en Bert de Rooij zullen in anderhalf uur tijd een realiteit schetsen die schommelt tussen de begrippen ‘somber’ en ‘inktzwart’.


Onderwereld

We hebben het over de ‘ondermijnende criminaliteit’, die de laatste jaren stevig is gaan zagen aan het beeld van het gemoedelijke, bourgondische Brabant. Over de hoofdaannemers uit de Brabantse onderwereld, die zo veel geld verdienen dat ze ook in de bovenwereld voet aan de grond zouden hebben gezet. Als ze al gepakt worden, is er een redelijke kans dat ze voor juridische bijstand aankloppen bij Erik Thomas, Geoffrey Woodrow of Bert de Rooij. De drie behoren tot de top van de Brabantse strafrechtadvocatuur: ze weten waar het over gaat in al die alarmerende verhalen over de ondermijnende criminaliteit.

Criminali­teit is van alle dag, jaren geleden waren er ook al criminelen die veel geld verdienden en dat uit moesten geven
Geoffrey Woodrow, advocaat
,,Ik word heel mismoedig van de term ondermijning”, bijt Erik Thomas het spits af. ,,Het is een term zonder grenzen, een pr-verhaal dat wel lekker bekt. Na de motorclubs is nu ondermijning het nieuwe snoepje van het decennium, vooral bedoeld om geld los te krijgen.” Geoffrey Woodrow: ,,Ondermijning is een loze kreet. Het moet staan voor de verwevenheid tussen de onderwereld en de bovenwereld. Maar criminaliteit is van alle dag, jaren geleden waren er ook al criminelen die veel geld verdienden en dat ergens aan uit moesten geven. De term ondermijning wordt nu aangegrepen om de grenzen te verleggen, om nieuwe maatregelen te treffen.”

Liquidaties, dumpingen van drugsafval, laboratoria waar 25.000 xtc-pillen per uur worden gedraaid en soms midden in een woonwijk staan. Het zijn in Brabant toch allemaal bittere waarheden, waar niks voor verzonnen hoeft te worden? De advocaten weten het als geen ander: niet zelden zijn het hún cliënten die ervan verdacht worden of voor veroordeeld zijn. Erik Thomas; ,,Natuurlijk zijn die problemen er. Ik ben ook burger, ik betaal ook belasting, het is prima om die criminaliteit aan te pakken. Maar ik weet niet of het probleem groter is geworden. Burgemeesters die bedreigd worden? Ik durf de weddenschap aan dat dat niet zo heel veel meer gebeurt dan vroeger. Bij het Palingoproer in Amsterdam, in de negentiende eeuw, werd de burgemeester bijna gekielhaald. Ik zeg niet dat je het moet accepteren, maar het heeft allemaal te maken met framing, het sturen van de publieke opinie. We leven in een mediasamenleving en je moet vaststellen dat de overheid erg goed is in framing. Maar de overheid zou de werkelijkheid niet moeten manipuleren.”

Pillenkoningen


Bert de Rooij vertelt dat hij eerder dit jaar bezoek kreeg van hoogleraar Pieter Tops en journalist Jan Tromp, die in 2016 het boek ‘De achterkant van Nederland’ schreven. Het boek, vol met alarmerende verhalen over de ‘illegale schaduweconomie’ die vooral in Brabant wortel heeft geschoten, lanceerde het thema van de ondermijnende criminaliteit naar de top van de politieke agenda. De Rooij: ,,Ze zijn bij mij langs geweest, de sfeer was er één van ouwe jongens krentenbrood. Maar achteraf voelde ik me toch behoorlijk in mijn zak gescheten. Omdat ik als advocaat keihard het verwijt kreeg dat ik mijn intellect inzet voor het verlenen van rechtsbijstand aan pillenkoningen. En dat het toch al allemaal zo moeilijk is. Wat krijgen we nou, dacht ik.”

Het is niet hun schuld dat het de overheid zo zwaar valt om de Brabantse drugsindustrie een kopje kleiner te maken, betogen de drie. Geoffrey Woodrow: ,,Al dat gepraat over ondermijning moet ook de problemen bij politie en justitie maskeren. Als je maar hard genoeg de andere kant op roept, kijkt niemand nog naar de kant waar de problemen liggen. Het hoofdkantoor van politie in Tilburg is vier maanden lang in het weekeinde dichtgeweest omdat er te weinig personeel is. In een stad als Tilburg!”

In de hele strafrecht­ke­ten klagen mensen dat het werk hen over de schoenen loopt
Bert de Rooij, advocaat
Bert de Rooij: ,,In de hele strafrechtketen hoor je mensen klagen over al het werk dat hen over de schoenen loopt. Iedereen loopt te piepen, ze redden het niet meer. De wal keert het schip. De politie in Limburg legt vier moordonderzoeken stil vanwege een gebrek aan capaciteit. Ik denk dan te weten dat dat helemaal niet hoeft, maar dat het vooral gaat om het signaal. Bij het politiebureau aan de Vogelstraat in Den Bosch vliegt om de haverklap het computersysteem eruit. ‘Op tijd de verhoortekst saven, hè’, roep ik altijd als ik daar ben.”

Controle


Het permanente gehamer op het aambeeld van de ondermijnende criminaliteit moet de geesten ook rijp maken voor een uitbreiding van de opsporingsbevoegdheden van politie en justitie, denken de advocaten. In vergelijking met andere landen is de Nederlandse rechtsstaat ‘nog steeds toppie’, nuanceert Erik Thomas. Maar hij ziet toch meer dan voldoende redenen om zich grote zorgen te maken. ,,Ik geloof er heilig in dat er ook bij justitie mensen bezig zijn met de vraag hoe de maatschappij beter onder controle kan worden gehouden. Besturen wordt natuurlijk ook steeds moeilijker: mondige burgers, internet, noem maar op. De reactie is dan dat je de tegengeluiden minimaliseert, de checks and balances van de rechtsstaat uitkleedt. Denk aan de uitspraak van Fred Teeven dat hij als staatssecretaris doelbewust bezuinigde op de advocatuur. Als je dan tegelijkertijd de gemiddelde Telegraaf-lezer het gevoel kunt geven dat het allemaal zo erg is met de misdaad, dan kom je daar mee weg.”

De overheid klaagt : het kost te veel tijd, het kost te veel moeite. Maar dat is nou precies de bedoeling
Erik Thomas , advocaat
Geoffrey Woodrow: ,,Na de IRT-affaire kwamen er in de jaren negentig strengere regels voor de opsporing. Nu zie je de tendens dat alles weer wordt losgelaten. De verhalen over de ondermijning maken mensen bang: het beest van de ondermijning moet worden gedood. Burgers hebben niet in de gaten hoeveel privacy ze inleveren. In allerlei flauwekulzaken zie je nu dat de politie gesprekken heeft afgeluisterd.”

Erik Thomas: ,,Ook in de politiek hebben ze niet de ballen -en ook niet de kennis- om dit te stoppen. Het korte-termijndenken gaat voor. Dat is het Angelsaksische model, dat kennen we al jaren. De basis van onze samenleving is een democratische rechtsstaat die onderhevig moet zijn aan checks and balances. Dat betekent dat het tot in bepaalde mate moeilijk moet zijn voor de overheid om haar werk te kunnen doen. In een dictatuur gaat het allemaal veel makkelijker. Je hoort de overheid nu klagen: het kost te veel tijd, het kost te veel moeite. Dat is nou precies de bedoeling. Als je dat laat varen, krijg je dat mensen zeggen dat ze het zelf wel gaan regelen. Fuck you, Mark Rutte. Dan krijg je zo’n paralelle samenleving waar Pieter Tops en Jan Tromp over hebben geschreven. Dan gaat je gezag eraan. De man op de straat is niet gek, die herkent dat opportunisme van de overheid u

Het kabinet werkt ondertussen verder aan een experiment met het telen van onder staatstoezicht gekweekte wiet. En GroenLinks opperde vorige week als eerste -en vooralsnog ook enige- politieke partij om ook te kijken naar het legaliseren van xtc . Zowel de wietproef als het legaliseren van de xtc zouden de criminelen de wind uit de zeilen moeten nemen, zo is de redenering. Bert de Rooij gelooft er niet in. ,,Zeker niet in het reguleren van xtc. De meeste winst zit ‘m in de export van die pillen naar het buitenland, daar verandert niks aan als je het hier reguleert, no way. Zo’n idee is alleen maar voor de bühne.”

De vraag zou moeten zijn waaróm zoveel Nederlanders hun toevlucht nemen tot drugs, vindt Thomas. ,, Alcohol is maatschappelijk geaccepteerd, maar waarom gebruiken mensen zoveel drugs? De kern van het probleem ligt op sociaal-maatschappelijk gebied, dat staat óók in het boek van Tops en Tromp. Als je de drugs legaliseert, kiezen criminelen een andere manier om geld te verdienen. De samenleving wordt daar niet veiliger van. Ik heb het antwoord ook niet, maar laten we in elk geval de rechtsstatelijke grondslagen overeind houden. Ik lig er niet wakker van als een cliënt van mij tien jaar de bak in moet: het is zijn leven, niet het mijne. Maar ik lig wel wakker als je die principes ook nog laat varen, dan gaat je maatschappij pas echt naar de kloten.”

====================================
Tilburgse nachtmerriezaak


De drie raadslieden treffen elkaar komende maand als in de extra beveiligde rechtbank bij Schiphol het proces tegen een Tilburgse ‘hennepfamilie’ van start gaat. De verdachten werden in 2012 opgepakt, pas nu komt de rechtbank toe aan de inhoudelijke behandeling van de zaak.

Typisch voorbeeld van de ‘logistieke nachtmerrie’, waar grote strafzaken op uit kunnen draaien, zoals de inmiddels vertrokken offiicier van justitie Greetje Bos het noemde? Bert de Rooij: ,,Ja, bij de rechtbank in West-Brabant heb je een paar zaken die ontzettend lang duren of hebben geduurd. Dat ligt aan de rechtbank en aan het OM, niet aan de advocaten. De rechtbank in Den Bosch heeft de grote Party King-zaak in twee jaar gedaan. Het is vooral de rechtbank in Breda waar zulke zaken zo lang blijven liggen.”

De zaak tegen de Tilburgse familie kreeg landelijke bekendheid nadat een van de verdachten -Alain S.- bij de politie een boekje open deed over hoeveelheden geld die met het telen van de wiet werden verdiend. In ruil voor bescherming van hemzelf en zijn gezin vertelde S. dat er in Tilburg wekelijks 20.000 kilo natte wiet werd aangeboden aan de opkopers. Zijn verklaring vormde de basis voor de -later felbetwiste- stelling dat in de regio Tilburg jaarlijks voor een slordige 800 miljoen euro wordt omgezet in de wietteelt.

Personalia

Geoffrey Woodrow (45) is advocaat in Tilburg en trad onder meer op als raadsman in de Tilburgse Kapelzaak en de Party King-zaak, waarin zijn cliënt Leon Viellevoye slachtoffer werd van een liquidatie.

Bert de Rooij (61) is advocaat in Eindhoven. Hij was onder meer raadsman van Joran van der Sloot en stond meerdere verdachte bij in de grote Party King-zaak.

Erik Thomas (55) is advocaat in Breda. Hij is de vaste advocaat van motorclub Satudarah en stond ook No Surrender-oprichter Klaas Otto bij.

_____________________________________________________________________________________