Geachte lezers ,

Zoals jullie hebben kunnen lezen in de publicatie over het Vuil Spel gespeeld door gemeente Bloemendaal ,(klik op afbeelding onder of naast het artikel) ontkent de bewuste Gemeente die foute manier van handelen ,het manipuleren van journalisten , het isoleren van 'tegenstanders ',en het mobiliseren van medestanders.

Precies de zelfde werkwijze van andere gemeenten ,en de landelijke politici ten opzichte van de in hun ogen criminele motor Gangs ,O.M.G 's genaamd ,te brandmerken als door zichzelf buiten de wet gestelde ongewenste personen non grata !

Dit terwijl de Overheid al officieel sinds 2012 bezig is de OMG leden buiten de wet te stellen ,aantoonbaar in de Voortgangsrapportages te lezen. Ieder jaar is er voortgangsrapportage aan de Tweede kamer .

Dit jaar zelfs in het regeerakkoord van deze smerige regeringscoalitie ingevoerd.

Het isoleren van het doelwit is dus met een net woord het cordon sanitaire ,dat momenteel veelvuldig in gebruik is.

Het werken van de tegenstanders (in dit geval een journalist) onmogelijk te maken ,is ook zo een gluiperige handelswijze ,die er op na gehouden wordt.

Bij de motorclub leden wordt dit ook gehanteerd ,namelijk dat er werkgevers door politieteams bezocht worden ,en bedreigd ,zodat de voornoemde werknemer (motorclub lid) ontslagen moet worden ,want anders krijgt de werkgever de F.I.O.D. en gemeentehandlangers (handhavers) over de vloer ,desnoods wekelijks ,net zo lang totdat de bewuste werknemer ontslagen is.

Dit word met een net woord stop gesprekken genoemd ,maar is in werkelijkheid chantage,afpersing ,smaad,laster ,te noemen.

Het is natuurlijk helemaal schofterig aan het worden nu de Gemeente Bloemendaal notabene aangifte doet van 'lekken' terwijl ze zelf de rechtstaat hebben verkracht , op alle mogelijke manieren.

Dit zou in Bloemendaal alleen in 2014 hebben plaats gevonden ,en wel in opdracht van de vorige zittende burgemeester , Ruud Nederveen.

Nogmaals ,deze handelswijze is een voormalig DDR waardig ,een Dictatorschap van de bovenste plank.

Ook andere journalisten dan dhr Vader moesten zo gedwongen worden te publiceren , hoe de gemeente Bloemendaal dat voorschreef.

Al deze voornoemde politieke tactieken komen velen onder ons inmiddels als bekend voor ,want diezelfde tactieken worden op de motor clubs en de leden daar van uitgeoefend, al jaren lang.

Attje Kuiken is de Voorloper van dit alles op landelijk niveau ,en in de tweede Kamer.

op haar persoonlijke PVDA website ,discrimineert zij openlijk en bloot de motor clubs ,en scheert alles en iedereen over één kam .

Zij is de GANG maker in de politiek om het cordon sanitaire uit te voeren ,het liefst zo snel mogelijk.

(Gang maker is dubbelzinnig bedoeld ,want door dit beleid ,komen er steeds meer motor clubs bij).

U ziet het in dit Bloemendaalse schandaal ; zodra persoonlijke belangen in het geding zijn ,schromen (ex) Burgemeesters en politici niet om rioolrat tactieken te gebruiken , om hun zin te krijgen, of om hun zakken te vullen(vastgoed).Zelfs nu 5 jaar later wil de gemeente dit in de doofpot houden ,en gaan ze zelfs aangifte van Lekkage doen.De omgekeerde wereld en machtsmisbruik.

Hopelijk komt nu écht dat alles op tafel te leggen , en zal de gerechtelijke macht hier eerlijk over oordelen ,en de gemeentelijke dictatoriale handel en denkwijze keihard weg hameren en de strafrechtelijke gevolgen voor de (ex)bestuurders en verantwoordelijke ambtenaren uit te spreken.

Nu dit naar boven is gekomen ,worden hopelijk de ogen landelijk geopend ,en zullen de Dictatoriale Burgemeesters en Politici in den lande , het deksel eindelijk op hun corrupte hoofden krijgen !

Deel dit artikel gerust op alle beschikbare media ,en dit commentaar er bij .

Het zal ook moeten bijdragen aan de onbevooroordeelde denkenden ,om niet klakkeloos te slikken wat de Overheid ,landelijk en lokaal ,aan de brave burgers voorschotelen ,en de rechtstaat weer te gaan repareren d.m.v. het wegstemmen van foute Politici ,burgemeesters ,en Politie ,en justitie beambten en consorten ...

Als laatste ; Alle in dit artikel genoemde functionarissen kunnen en mogen nooit en te nimmer op de stoel van de rechter gaan zitten ,en lopende rechtszaken op vileine manieren proberen te manipuleren .

Of om burgers te criminaliseren ,te generaliseren ,te discrimineren te isoleren ,vals te beschuldigen ,en noem maar op !

Nu is de zet aan de journalisten ,om blijk te geven dat ze ook onder druk zijn gezet door de Overheid ,om op een welgevallige manier verslag te doen of te beschrijven !

Misschien is het nog een goeie tip voor journalisten om in dit opzicht eens WOB verzoeken in te gaan dienen bij gemeenten ,het W.O.D.C. die ook '' gestuurd'' bleek te worden ,en zijn zusterorganisaties ,en de meerdere onderzoeken , die daar over gepleegd zijn , eens goed tegen het daglicht te houden .
Hier zal uit blijken dat dit alles slechts het bekende topje van de ijsberg is.

Tot volgende keer ;wordt vervolgd !Vriendelijke groeten ;John Good .